Autor – RNDr. Pavel Hejkrlík

  • 1976-1981 - PřF UP Olomouc, učitelství M-F
  • 1984 - rigorózní zkouška
  • 1982-2001 - Mendelovo gymnázium Opava, učitel M-F
  • 2001-2004 - Tiskárna Grafico Opava, ředitel
  • 2004-2018 - SSŠP, s.r.o., Opava, učitel M-F
  • 2018-součanost - SOU stavební, Opava, učitel M