Funkce

Formát B5, 444 stran
Počet řešených příkladů: 1336
Počet příkladů k procvičení: 980
V prodeji od prosince 2014.

Vážení kolegové, milí rodiče, studenti a příznivci matematiky,

po delší odmlce opět přicházím s nabídkou dalšího dílu „Duhové matematiky“ tentokrát v barvě indigové – Funkce.

Je to ucelená a velmi obšírná sbírka řešených příkladů středoškolské matematiky, jejímž úkolem je vyčerpávajícím způsobem umožnit všem zájemcům proniknout do tajů základních funkčních závislostí, grafů funkcí a jejich užití při různých aplikacích.

Duhová matematika

Na střední škole vždy v matematice platilo – kdo se orientuje ve funkcích, ten se vždy posouvá o několik stupínků výše.

Mou snahou je, aby byla sbírka i přes svou obsáhlost přehledná, soubor funkcí a řešených příkladů byl pro potřeby střední školy vyčerpávající a metodicky kompatibilní s ostatními sbírkami, které v mém projektu již vyšly. Sbírka je opět koncipována tak, aby v ní našli vše potřebné jak učitelé, tak studenti, je vhodná pro pochopení základních vztahů, výklad pojmů, tvorbu testů a opakování.

Doufám, že vám tato sbírka rozšíří obzor, pomůže v nesnázích, napoví jak dál, přesvědčí vás o kráse jednotlivých funkcí, nadchne vás svou jednoduchostí, umožní vám získat jistotu řešení, případně upevní vaše znalosti a postupy.

Velice rád přijmu jakékoliv vaše podněty, názory a připomínky k obsahu, formě a úrovni mé sbírky (www.matikahej.eu).

Přeji vám příjemné chvíle při počítání. Užívejte si to jako já.

Motto: Měj ji rád a nemáš problém!

V Opavě 1. prosinec 2014
RNDr. Pavel Hejklík