Rovnice a nerovnice

Formát B5, 556 stran
Počet řešených příkladů: 1993
Počet příkladů k procvičení: 1389
V prodeji od února 2007.

Každý učitel matematiky má svůj šuplík, do nějž si ukládá své oblíbené příklady. Ten se mi jednou vysypal a při uspořádání vznikl základ sbírky, kterou jsem postupně doplňoval a doplňoval.

Vznikla tak „ Duhová matematika“. Duha má sedm základních barev, tedy i já Vám postupně nabídnu sedm sbírek obsahujících významný počet řešených příkladů.Duhová matematika

Předkládám Vám jednu z nich.
Rovnice a nerovnice v barvě modré.

Sbírka je tématicky rozdělena do tří základních kapitol. První kapitola obsahuje obecné schéma řešení rovnic a nerovnic včetně ekvivalentních úprav. V úvodu dalších kapitol najdete nejjednodušší nástin teorie v přijatelné podobě a doporučené vzorce. Jádrem sbírky jsou řešené příklady a příklady na procvičení. Ty jsou obdobou příkladů vyřešených. V jednotlivých kapitolách se snažím dodržovat jednoduchý způsob řešení a jednotný metodický postup, který je přizpůsoben pro středně zdatné a pokročilé studenty. Pro názornost a dobré pochopení užívám standardní postupy běžné ve středoškolských učebnicích. Vyhýbám se tedy netradičním postupům, aby studenti zvládli řešení při samostudiu bez přítomnosti učitele. Sbírka je vhodná i pro tvorbu písemných prací a opakovacích testů, výrazně tak usnadní práci nejen učitelům, ale především studentům. S trochou píle a minimálním úsilím tak může každý snadno a rychle dosáhnout maximálního úspěchu.

Výrazným článkem při tvorbě sbírky byli nejen mí kolegové, ale i studenti, kteří se svými dotazy a připomínkami stali lakmusovým papírkem pro zjištění úrovně řešení příkladů.

Velice rád přijmu jakékoliv podněty, názory a připomínky k obsahu, formě a úrovni této sbírky ( www.matikahej.eu ).

Přeji Vám příjemné chvíle při počítání. Užívejte si to jako já.

RNDr. Pavel Hejkrlík

Matematika byla, je a určitě i bude pro určitou skupinu žáků vždy noční můrou – předmětem, který by nejraději z učebních plánů vyškrtli. Důvodem je fakt, že tito žáci byli buď nevhodně motivováni nebo logicky řečeno jim tento předmět „nejde“. Dovolím si o tom hovořit nejen z titulu matky, ještě nedávno dvou studentů střední školy, ale především z pozice ředitelky gymnázia. Příkladů mám kolem sebe stále víc než dost. Způsobů jak tuto situaci řešit je bezesporu několik. Jedním z nich je dostupnost studijních materiálů, které doplní výklad a procvičování v běžných hodinách matematiky. Nabídka učebnic je na trhu opravdu široká, avšak za účelem pochopení již řešených úloh a procvičování daného tématu vhodnou sbírku pro středoškoláky nenajdeme. Dostává se vám do rukou první sbírka RNDr. Pavla Hejkrlíka, který své letité pedagogické zkušenosti a ověřenou metodiku poskytl nejen svým žákům, ale konečně i nám učitelům a dalším studentům. Vydání této publikace je dobrým autorovým počinem, který umožní jen elegantně sáhnout a počítat.
Ing. Milada Pazderníková (1958), ředitelka Slezského gymnázia v Opavě
 
 
Je to už poměrně dávno, co jsem sedával ve školních lavicích opavského gymnázia, přesto mi stále v paměti zůstaly vzpomínky na stovky hodin strávených společně s tehdy začínajicím učitelem matematiky Pavlem Hejkrlíkem. Matematika, díky svému mnohdy abstraktnímu přístupu, nepatří zrovna k předmětům,který by byl běžně schopen upoutat pozornost většiny žáků. Spíše naopak, povětšinou u nich budí strach a s tím související odpor. Pavlu Hejkrlíkovi se podařilo formou hry s čísly dokázat, že i v matematice lze najít své kouzlo, svůj půvab a zároveň pochopit jak je důležitá pro náš budoucí rozvoj. Věřím, že nyní vydávaná sbírka příkladů nezůstane jen povinnou studijní příručkou pro středoškoláky, ale stane se oblíbenou matematickou pomůckou pro všechny i pro ty, kdo středoškolské lavice již dávno opustili.
Dr.Ing. Vít Lellek (1968), project manager, Organisch-chemisches Institut, Universität Zürich
 
 
Pro mě – sportovně laděného studenta, který zpočátku na gymnáziu v Opavě nevynikal „laskavým“ přístupem k matematice, byla záchranou metodická vyzrálost mého učitele. Motivační prvky, kterými mě RNDr. Pavel Hejkrlík zbavil strachu z matematiky, a především metoda postupných a navazujících kroků, tzv. schodečků, byla jedinou šancí jak látku snadno pochopit a dlouhodobě uchovat. I při mých absencích v hodinách vždy stačil sousedův sešit a trocha píle. Tato sbírka řešených příkladů přesně naplňuje to, co současní studenti potřebují – mají obrovskou šanci matematiku lehce zvládnout budou-li jen trochu chtít.
David Huf(1972), bývalý reprezentant ČR ve sportovním aerobiku, mistr světa (Helsinky 1999), mistr Evropy 3krát, mistr ČR 6krát. Marketingový a sportovní manažér fitness Balance Club Brumlovka v Praze.
 
 
Během studia na gymnáziu vykrystalizovaly mé zájmy do oblasti ekonomické a právní, tedy do oblastí spíše společenskovědních než technických. Přesto jsem patřil k velké skupině více než dvaceti spolužáků, kteří si díky nadšení Pavla Hejkrlíka zvolili matematiku jako svůj maturitní předmět. Díky jeho kreativitě jsme začali zpracovávat jako seminární práce typické příklady z jednotlivých kapitol matematiky do formy tehdejších ,,sešitů“, které jsme pak používali k přípravě na maturitu. Po ní jsem se o jejich další osud přestal zajímat. O to více jsem byl překvapen, když jsem se dozvěděl, že ,,sešity“ nezanikly, ba naopak v míře výrazně přesahující naše původní díla a v daleko větším rozsahu, vycházejí nyní knižně. Středoškolští studenti tak získají pomůcku neocenitelného významu, neboť Pavel Hejkrlík suchou ,,matematickou teorii“ obohacuje o ,,praxi“, se kterou se studenti setkají u maturity a u přijímacích zkoušek. Matematika se díky této sbírce řešených příkladů otevírá všem studentům, ať už bude jejich profesní zaměření jakékoli.
Mgr. Karel Schiesser(1974), právník, od 1.11.2005 soudce Okresního soudu v Opavě
 
 
Jako typický „počtář“ bez matematického ducha jsem nastupoval na gymnázium s určitými obavami. Brzy se však ukázaly jako liché; to poté, co mi osud přisoudil pana profesora Hejkrlíka, který nároky středoškolské matematiky uměl proměnit na intelektuální výzvu i pro humanitně laděného studenta. Dr. Hejkrlík dokázal látku nejen vyložit, ale s charakteristickým humorem ji také zpopularizovat. Pro nové učivo vždy volil příklady typické, avšak záhy je rozvíjel různými „fígly“ a zvláštnostmi. Právě proto šly „Hejkrlíkovy sešity“ z ruky do ruky i u těch, kteří se potřebovali ke středoškolské matematice z různých důvodů vrátit i po maturitě. S potěšení mohu konstatovat, že dnes už je nebude muset nikdo pracně shánět od bývalých spolužáků. Právě vydávané sbírky řešených úloh z matematiky totiž obsahují především to, co bylo na jeho hodinách nejlepší. Už nyní tedy platí: „Co dříve znamenal v procvičování matematiky ZŠ „Běloun“ a v češtině „Styblík“, na to dnes navazuje na SŠ „Hejkrlík“.
PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (1975) – odborný asistent Ústavu historie a muzeologie FPF SLU v Opavě, historik a uznávaný odborník na problematiku kulturní politiky po roce 1948. Autor pěti knih a několika desítek odborných studií. Za vědeckou činnost oceněn např. Cenou ministra školství a Cenou rektora Slezské univerzity.
 
 
Ačkoliv matematiku potřebuje člověk celý život, ve škole nepatří k nejpopulárnějším předmětům, a tak bývá často obtížné najít si k ní cestu. S podobným problémem jsem se potýkal i já. Díky přípravě s panem Hejkrlíkem, s nimž jsem během čtvrtého ročníku vypočítal nespočetně příkladů, jsem však všechny nástrahy matematiky nakonec překonal. Zjistil jsem, že nejen ve sportu, ale i v matematice, je důležité mít ,,hodně natrénováno“. A tak po mnoha ,,trénincích“ s panem profesorem přestala pro mě být matematika „strašák“ a bez problémů jsem zvládl nejen přijímací zkoušky, ale i zkoušky na vysoké škole ekonomické. Jsem proto upřímně rád, že pan Hejkrlík umožňuje vydáním své sbírky příkladů podobný trénink všem těm, kteří doposud vedou s matematikou nerovný souboj a chtějí také jako já nad ní zvítězit.
Ing. Jan Nezmar(1977), fotbalista, mistr ČR (2002 Liberec), čtvrtfinalista poháru UEFA (2002), mistr SR (2006 Ružomberok)
 
 
Že je pan profesor matematiky recesista a srandista, všichni víme, ale že až 560 stran… To je nářez, to teď teprve bude tóčo!
Petr Holuša(1987), student 4. ročníku SSŠP, s.r.o. v Opavě, obor – výpočetní technika, předseda studentské rady SSŠP, s.r.o. v Opavě.
 
 
Když nestíhám, stačí si vzít „hejpu“ na chvilku do ruky a klídek.
 
Veronika Fabová(1987), studentka 4. ročníku SSŠP, s.r.o. v Opavě, obor – cestovní ruch.
 
 
Teď už vím, že se na jakoukoliv písemku v pohodě připravím.
 
Zuzana Slaná(1988), studentka 3. ročníku SSŠP, s.r.o. v Opavě, obor – veřejná správa.
 
 
Věřím, že s touto sbírkou bude maturita hračkou.
 
Kamil Kurka(1989), student 2. ročníku SSŠP, s.r.o. v Opavě, obor – ekonomické lyceum.
 
 
Konečně nějaká kniha, která mi umožní perfektní domácí přípravu.
Michaela Dzimbaníková(1990), studentka 1. ročníku SSŠP, s.r.o. v Opavě, obor – řízení firem.