Analytická geometrie

Formát: B5, 1. díl, 512 stran
Počet řešených příkladů:
1253
Počet příkladů k procvičení: 1444
V prodeji od října 2019

Formát: B5, 2. díl, 472 stran
Počet řešených příkladů:
755
Počet příkladů k procvičení: 1658
V prodeji od října 2019

 

Vážení kolegové, milí rodiče, studenti a příznivci matematiky,

další díl mého projektu „Duhová matematika“ vznikl na přání mnoha kolegů a studentů, kteří mě nasměrovali na téma Analytická geometrie, které ještě nebylo v pořadí.

Analytická geometrie je královna vyšších ročníků střední školy pro svou náročnost na matematické dovednosti, ale především pro komplexnost a variabilitu řešení úloh.

V mé sbírce si můžete vybírat z mnoha způsobů řešení, které dané zadání úlohy umožňuje. Vyřešení náročných úloh plných mnoha souvislostí, včetně grafické představivosti, přinese především studentům vysoký stupeň uspokojení, kdy se konečně budou cítit jako dokonalí matematikové.

V tomto má být můj obsáhlý díl Analytická geometrie studentům nápovědou a průvodcem, pro učitelé pomůckou.

Už při tvorbě obsahu a psaní první stovky stránek rukopisu jsem však zjistil, že nejtěžší, co mě čeká, bude nepřesáhnout stránkovou dotaci knihy. Rvalo mi to srdce, když jsem byl přinucen zredukovat počet řešených příkladů na rozumné minimum a většinu analogických příkladů převést do sekce příkladů na procvičení. Přesto vznikly díly dva, A+B, a to mi ještě mnohé zůstalo v pověstném šuplíku. Při více možnostech řešení úloh vám jako vždy v úvodu nabídnu i jiné varianty. Dále však používám, podle mého soudu, tu nejnázornější nebo nejpraktičtější. Je mi jasné, že nemohu vyhovět všem, kapitola je to velmi rozsáhlá a náročná. Jsem upřímně přesvědčen, že svou uceleností, nadstandartním počtem příkladů, metodickou jednotností řešení v návaznosti na mé předchozí díly, vám udělám touto svou další sbírkou opět radost, ubydou vám starosti s hledáním vhodných příkladů a přinejmenším vám ulehčím práci.

Velice rád přijmu jakékoliv vaše podněty a návrhy, názory a připomínky k obsahu, formě a úrovni mé sbírky (www.matikahej.eu).

Přeji vám příjemné chvíle při počítání. Užívejte si to jako já.

                                    Motto:  Měj ji rád a nemáš problém!

V Opavě 1. října 2019

Autor