Matikahej

Kombinatorika, pravděpodobnost

Formát B5, 532 stran
Počet řešených příkladů: 1641
Počet příkladů k procvičení: 2324
V prodeji od 22. listopadu 2023

Vážení kolegové, milí rodiče, studenti a příznivci matematiky,

pokud jsem analytickou geometrii označil za královnu vyšších ročníků střední školy, pak kombinatorika a pravděpodobnost má v matematice TOP postavení a teprve zde žák nachází uspokojení po zdárném vyřešení velmi složitých a s mnoha úskalími zadaných úloh.

Jde v podstatě o samostatné obory matematiky, kde jsou všichni žáci nepolíbení a na stejné startovací čáře.

Jedná se o sbírku, kdy samotné řešení příkladů nazývám noc a den.

Především u kombinatorických úloh jsou žáci zaskočeni a bezradní jak vůbec k úloze přistoupit. Pár nejjednodušších úloh zvládnou logickým postupem, ale u složitějších úloh tápou

a ztrácí se, bez vysvětlení zásad, principů a vzorců pro řešení mají temno. Metodicky vyspělý učitel jim snadno ukáže cestu, vysvětlí logický systém postupů a řešení a žákům se rychle rozsvítí. Samotné numerické řešení je pak velmi rychlé a jednoduché. Úspěch zaručí dostatečné procvičení vzorových

i dalších úloh, a ty vám zde opět v nadstandardním počtu řešených příkladů nabízím. U příkladů

na procvičení uvádím i nástin postupu řešení.

Přesto není vše tak snadné a průzračné. Je především nutné pečlivě a důkladně prostudovat zadání úlohy a přesně odhalit zákonitosti řešení. Jakákoliv logická odchylka či nejistota vede řešení jiným, nesprávným směrem. Navíc každou úlohu lze řešit několika různými, ale správnými metodickými postupy. Je třeba žáky nasměrovat k co nejjednodušším postupům. Sám jsem překvapivě, po 40 letech praxe, až nyní narazil v několika případech na úlohy, kdy při odlišném výkladu logiky zadání úlohy, lze úlohu vyřešit správně zcela různými postupy, a to jak variacemi tak naopak i kombinacemi.

Při řešení úloh na pravděpodobnost náhodného jevu je už situace početně jednodušší, žák však narazí na širokou škálu příkladů velice tematicky a metodicky odlišných a je velmi důležité umět je dobře zařadit pro další správný systém a postup řešení.

Velice rád přijmu jakékoliv vaše podněty a návrhy, názory a připomínky k obsahu a řešení, formě a úrovni mé sbírky (www.matikahej.eu).

Přeji vám příjemné chvíle při počítání. Užívejte si to jako já.

RNDr. Pavel Hejkrlík
Exit mobile version