Autor

RNDr. Pavel Hejkrlík (1957, Opava)
1976-1981
1984
1982-2001
2001-2004
2004
PřF UP Olomouc, učitelství M-F
rigorózní zkouška
Mendelovo gymnázium Opava, učitel M-F
Tiskárna Grafico Opava, ředitel
SSŠP, s.r.o., Opava, učitel M-F
RNDr. Pavel Hejkrlík

Kliknutím na obrázek ho zvetšíte.